درباره ما


بیستو سه بعدی یک سامانه پروژه های گرافیکی و تبلیغاتی با رویکرد ایده های تبلیغاتی می باشد که شما کسب و کارهای محترم می توانید با مشاهده ی نمونه کارها طرح مورد نظر خود را انتخاب نمونه و برای انجام آن طرح سفارش و خرید خود را انجام دهید. شما می توانید طرح را شخصا خرید کرده و پیاده سازی آن را برعهده بگیرید و یا اینکه طرح را خریده و پیاده سازی آن را نیز سفارش دهید. پس از خرید طرح بصورت مستقل و شخصی می توانید بلافاصله آن را دانلود نمایید اما موقعی که انجام پروژه را نیز سفارش می دهید بایستی منتظر بمانید تا با شما جهت هماهنگی های لازم برای اجرا تماس گرفته شود.